Privacybeleid

Jouw privacy bij Appartement Almwirt

Dit privacybeleid is voor het laatste gewijzigd op 21 oktober 2018. Wijzigingen vonden plaats vanwege de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

Contactgegevens

www.almwirt-bramberg.com, Dorf 2/2, 5732 in Bramberg am Wildkogel, Österreich.
Telefoon: +436647910292
E-Mail: info@almwirt-bramberg.com.

Appartement Almwirt, gevestigd aan Dorf 2/2, A-5732 in Bramberg am Wildkogel  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Appartement Almwirt verzameld informatie die via deze website binnenkomt. Denk hierbij aan het contactformulier, boekingsformulier en het gastenboek. Maar ook via derden zoals: Booking.com en Tourismusorg. Neukirchen/Bramberg.

 

Persoonsgegevens die wij verzamelen

Appartement Almwirt verzameld uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de Persoonsgegevens die wij verzamelen:

– Voor- en achternaam
– Straat, postcode, woonplaats & land
– Geboortedatum
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Appartement Almwirt verzameld uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U een passend voorstel te kunnen doen tbv een verblijf bij Appartement Almwirt
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren

Appartement Almwirt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijnen voor de volgende categorieën

Persoonsgegevens:
Voor- en achternaam, straat, postcode, woonplaats, land, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer.

Bewaartermijn:
Wij bewaren uw gegevens 1,5 jaar na de eerste verstrekking.

Reden van bewaren:
Zodat wij u kunnen bereiken wanneer wij een verloren voorwerp van u hebben gevonden. Of wanneer er iets ontbreekt of er eventuele schade is in het appartement na uw vertrek.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Appartement Almwirt verstrekt uitsluitend aan derden, maar dan ook alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Appartement Almwirt verwerkt de volgende persoonsgegevens van u in opdracht van de gemeente Bramberg ten behoeve van de toeristenbelasting:
Naam, adres, geboortedatum, datum verblijf.

 

Cookies

Appartement Almwirt geeft u de mogelijkheid om niet noodzakelijke cookies aan of uit te zetten, de op dit moment gebruikte cookies zijn gemaakt voor het contact en boekings formulier zodat u snel en eenvoudig uw gegevens kan invullen en daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een automatische taalherkenning zodat de juiste website taal vooraf staat ingesteld.(08 oktober 2019). Wanneer u boekt via booking.com gaat u akkoord met de cookies van booking.com.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Appartement Almwirt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@almwirt-bramberg.com of met de Datenschutzbehörde.

 

Website beveiliging via SSL certificaat

Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de verzending te garanderen, gebruiken we geavanceerde versleutingtechnieken, zoals SSL via HTTPS. Alle gegevens die u naar deze website verzendt, zoals vragen, kunnen niet worden gelezen door derden dankzij SSL-codering.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Appartement Almwirt en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@almwirt-bramberg.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier werkweken, op uw verzoek.

 

Vragen en klachten:

Voor vragen of klachten omtrent privacywetgeving in combinatie met Appartement Almwirt kunt u terecht bij de nationale toezichthouder. Contactgegevens van deze organisatie vindt u hieronder:

Österreichische Datenschutzbehörde
Wickenburggasse 8
1080 Wenen
Oostenrijk / Europa
Telefoon: +43 1 52 152-0
E-Mail: dsb@dsb.gv.at